Сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат

2017-04-26 16:00:10

Сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сафарбарлик чақируви резервидаги хизматини ташкил этиш


Муддатли харбий хизматни ўташга яроқли бўлган ҳамда чақирилиш муддатини кечиктириш ва чақирилишдан озод этилиш  эга бўлмаган, бироқ Қуролли Кучлар сафига навбатдаги муддатга чақирилмаган шахслар сафарбарлик чақируви резерви сафига олинадилар. Кўрсатиб ўтилган шахслар йигирма етти ёшгача сафарбарлик чақируви резерви хизматида бўладилар ва уни ўтагандан кейин Қуролли Кучларнинг иккинчи тоифали резервига ўтказиладилар;

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат - муддатли ҳарбий хизматни ўташга яроқли бўлган, чақирилиш муддатини кечиктириш ва чақирилишдан озод этилиш ҳуқуқига эга бўлмаган, бироқ навбатдаги чақириқ давомида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафига чақирилмайдиган шахслар томонидан ўталадиган ҳарбий хизмат туридир.

Фуқароларнинг пул бадали тўлашлари, шунингдек хизмат мобайнида ойлик ҳарбий йиғинлардан ўтишлари фуқаролар томонидан сафарбарлик чақируви резервида хизматни ўташ шартлари ҳисобланади. Бунда шартномада кўрсатилган пул бадалининг миқдори ўзгартирилмайди.

ҳарбий йиғинлардан ўтиш даврида, уларни ўтказиш жойига бориш ва қайтишга кетадиган вақтни қўшиб ҳисоблаганда, сафарбарлик чақируви резерви хизматчиларининг иш жойларида уларнинг иш ўрни (лавозими) сақлаб турилади. Ҳарбий йиғинларга юборилганлик ҳақидаги маълумотнома олинган кундан бошлаб ҳарбий йиғинлардан қайтгунга қадар бўлган даврда кўрсатиб ўтилган шахслар билан тузилган меҳнат шартномаси иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиниши мумкин эмас, корхонанинг тугатилиши ҳолатларидан ташқари. Агар сафарбарлик чақируви резерви хизматчиси ҳарбий йиғинлар вақтида касалланиб қолган бўлиб, улар тугагандан кейин ҳам тузалмаётган бўлса унинг иш ўрни (лавозими) сақлаб турилади, ҳарбин йиғинлар тугаган кундан бошлаб эса қонун ҳужжатларига мувофиқ вақтинчалик ишга яроқсизлиги бўйича нафақа тўланади;

сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахслар томонидан тўланадиган маблағлар Молия вазирлигининг очиладиган "Сафарбарлик чақирувирезерви маблағлари Махсус ҳисоб рақамида (кейинги ўринларда Махсус ҳисоб рақами деб аталади) жамланади ҳамда муддатли хизмат ҳарбий хизматчиларининг пул таъминотини оширишга, уларнинг яшаш шароитларини яхшилашга, сафарбарлик чақируви резерви хизматчиларининг ҳисобини юритувчи ходимларнинг мудофаа ишлари органларидаги таъминотига, шунингдек сафарбарлик чақируви резерви сафига олинган шахслар билан ҳарбий йиғинлар ўтказишга йўналтирилади;

сафарбарлик чақируви резерви сафига олинган шахсларнинг ҳарбий йиғинлари ҳудудий принцип асосида Мудофаа вазирлигининг ҳарбий қисмлари базасида ташкил этилади;

Махсус ҳисоб рақамига белгиланган бадални тўлаган ва ҳарбий йиғинлардан ўтган шахслар муддатли харбий хизматга чақирилишдан озод қилинадилар.

Фуқаролар сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига йигирма етти ёшга тўлгунга қадар олинадилар. Улар сафарбарлик чақируви резервида хизматни ўташ даврида ойлик ҳарбий йиғинларни ўташга жалб этилишлари, шунингдек фавқулодда вазиятлар ёки Ўзбекистон Республикасига қарши ҳарбий тажовуз рўй берган тақдирда хақиқий ҳарбий хизматга чақирилишлари мумкин.

Ҳарбий йиғинлар Мудофаа вазирлигининг ҳарбий қисмлари базасида (кейинги ўринларда матнда "ҳарбий қисмлар" деб юритилади) ҳудудий принцип бўйича ташкил этилади;

 Туман (шаҳар) чақирув комиссияси фуқароларни муддатли ҳарбий хизматга чақириш бўйича белгиланган наряд бажарилгандан кейин жисмоний ва ақлий жиҳатдан энг яхши тайёрланган чақирилувчиларни танлаш йўли билан қолган чақирилувчиларни сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган фуқаролар билан якка тартибда суҳбат ўтказилгандан кейин Мудофаа вазирлиги томонидан Махсус ҳисоб рақамига бадал ўтказиш тартиби тўғрисида ёзма шартнома тузилади.

Шартнома шартлари:

Махсус ҳисоб рақамига бадаллар тўлаш муддатлари, миқдори ва тартибини;

сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинадиган шахсларнинг бутун хизмат даври мобайнида қонун ҳужжатларида белгиланган мажбуриятларни виждонан бажариш мажбуриятини;

Мудофаа вазирлигининг қонун ҳужжатларига мувофиқ фуқарога сафарбарлик чақируви резервида хизматни ўташини, хизмат тамом бўлгандан кейин эса уни Қуролли Кучлар резерви таркибига ўтказишни таъминлаш мажбуриятини;

учинчи шахс (кафил) томонидан сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахс томонидан тегишли молиявий мажбуриятлар зарур тарзда бажарилиши кафолатини;

шартномани тўхтатиш шартларини назарда тутади.

Шартномада қуйидагилар кўрсатилади:

сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахснинг ва унинг кафилининг фамилияси, исми, отасининг исми, уларнинг паспортига оид маълумотлар;

Мудофаа вазирлиги номидан шартномани имзолаган мудофаа ишлари бўлими бошлиғининг ҳарбий унвони, фамилияси ҳамда исми ва отаси исмининг бош ҳарфлари, шартнома имзоланган сана.

Шартнома Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган муддатли ҳарбий хизматга фуқароларни навбатдаги чақириш муддати давомида мудофаа ишлари бўлими бошлиғи, сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахс ва кафил томонидан имзоланиши ҳамда мудофаа ишлари бўлими томонидан рўйхатдан ўтказилган ва муҳрланган бўлиши керак.

Махсус ҳисоб рақамига пул маблағлари сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахс ёки унинг кафили (юридик ва жисмоний шахс) томонидан Давлат-тижорат Халқ банкининг филиал тармоғи орқали тўланади.

Бюджет маблағлари ҳисобига пул бадали тўлаш қатьиян тақиқланади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахслар томонидан пул бадаллари тўлаш хизматга олингандан кейин бир йил мобайнида тўланади. Томонларнинг келишувига кўра тўлов шартномада белгиланган муддат мобайнида тўлиқ ҳажмда бирйўла ёхуд босқичма-босқич амалга оширилиши мумкин.

Пул бадали тўланганлиги тўғрисида Халқ банки филиалининг белгиси қўйилган квитанция нусхасини (агар бадал нақд пулсиз ўтказиш йўли билан тўланса электрон тўлов кўчирмаси) сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахс уни шахсий ҳисобга қўйиш учун туман (шаҳар) мудофаа ишлари бўлимига тақдим этади. Квитанция мудофаа ишлари бўлимида имзоланган шартномада илова сифатида сақланади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўташ даврида фуқаролар йигирма етти ёшгача мудофаа ишлари бўлимларида алоҳида ҳарбий ҳисобда турадилар.

Пул бадалини тўлиқ миқдорда тўлаган шахсларга сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган кундан бошлаб ўн икки ой ўтгандан кейин уларнинг сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматда бўлганликлари тўғрисида белги қўйилган ҳарбий гувоҳномалар берилади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаётган шахс кейинчалик тинч даврда ҳарбий хизматга яроқсиз ёки уруш даврида чекланган даражада яроқли деб топилган тақдирда, у захирага ўтказилиши керак, у томонидан пул бадаллари тўлаш эса тўхтатилади.

Пул бадалларини тўлаган, бироқ ҳарбий йиғинлардан ўтмаган сафарбарлик чақируви резерви хизматчисининг тўлаган пул бадаллари белгиланган тартибда қуйидаги ҳолатларда қайтариб берилади:

сафарбарлик чақируви резерви хизматчиси ҳарбий хизматга яроқсиз деб эътироф этилганда;

унга тиббий-меҳнат экспертиза комиссияси (ТМЭК) томонидан I ёки II гуруҳ ногиронлиги берилганда.

Сафарбарлик чақируви резерви хизматчиси вафот этган тақдирда тўланган пул бадаллари унинг яқин қариндошига, меросҳўрига, васийсига ёки ҳомийсига қайтарилади.

Ортиқча тўланган, шунингдек Махсус ҳисоб рақамига янглиш ўтказилган пул бадаллари мазкур Низомнинг 9² ва 9³ -бандларида белгиланган тартибда қайтарилади.

Бошқа ҳолатларда Махсус ҳисоб рақамига ўтказилган пул бадаллари қайтариб берилмайди.

ТМЭК томонидан I ёки II гуруҳ ногирони (лаёқатсиз) деб топилган сафарбарлик чақируви резерви хизматчиси ёки белгиланган тартибда берилган ишончнома асосида унинг номидан иш кўраётган сафарбарлик чақируви резерви хизматчисининг лаёқатсиз деб топилган ишончли вакили ёки вафот этган (ҳалок бўлган) сафарбарлик чақируви резерви хизматчисининг яқин қариндоши (меросҳўри, васийси ёки ҳомийси) ТМЭК хулосасининг (ўлганлик тўғрисидаги гувоҳноманинг) нусхаси, Махсус ҳисоб рақамига бадаллар ўтказиш тартиби тўғрисидаги томонларнинг имзолари қўйилган шартноманинг, шунингдек яқин қариндошлик алоқаларини (меросҳўрлик ҳуқуқини, васийликни ёки ҳомийликни) тасдиқловчи тегишли ҳужжатларнинг нусхаларини илова қилган ҳолда (ҳарбий ҳисобга қўйилган жойидаги) мудофаа ишлари бўлими бошлиғининг номига тўланган пул бадалларини қайтариш ҳақида (тўланган пул суммасини кўрсатган ҳолда) ариза беради.

Махсус ҳисоб рақамига пул бадалларини тўлаган сафарбарлик чақируви резерви хизматчиси тўланган пул бадаллари тўғрисидаги квитанцияларнинг (тўлов топшириқномасининг) нусхаларини илова қилган ҳолда (ҳарбий ҳисобга қўйилган жойидаги) мудофаа ишлари бўлими бошлиғининг номига ортиқча тўланган пул бадалларини қайтариш хақида (тўланган ва ортиқча тўланган пул суммасини кўрсатган ҳолда) ариза беради.

Мудофаа ишлари бўлими тўланган пул бадалларини қайтариш ҳақида берилган аризани кўриб чиқади ва аризада кўрсатилган пул суммасини ҳисоб маълумотлари билан таққослайди (аризада кўрсатилган пул суммаси билан ҳисоб маълумотлари ўртасида тафовут мавжуд бўлган ҳолларда мудофаа ишлари бўлими аниқланган тафовут ҳақида ариза берган шахсни хабардор қилади).

Аризада кўрсатилган пул суммасини таққослаб кўргандан сўнг мудофаа ишлари бўлими тақдим этилган ҳужжатларни уч иш куни мобайнида мудофаа ишлари бошқармасига юборади.

Мудофаа ишлари бошқармаси мудофаа ишлари бўлими тақдим этган ҳужжатларни кўриб чиққандан сўнг уч иш куни мобайнида Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигига тўланган пул бадалларини қайтариш ҳақида илтимоснома юборади.

Мудофаа вазирлиги мудофаа ишлари бошқармаси тақдим этган ҳужжатларни кўриб чиққандан сўнг уч иш куни мобайнида Молия вазирлигига транзит ҳисоб рақамига тўланган пул бадалларини қайтариш ҳақида хат юборади.

Молия вазирлиги Мудофаа вазирлиги томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиққандан сўнг уч кун муддатда аризада кўрсатилган пул суммасини, тўлов тақдимномасининг 'Тулов тафсилотлари" сатрида Мудофаа вазирлигидан юборилган хатнинг санаси ва рақамини, тузилган шартноманинг рақамини, пул маблағларини олувчининг фамилияси, исми ва отасининг исмини кўрсатган ҳолда Махсус ҳисоб рақамидаги пул маблағларини сақлаш учун Мудофаа вазирлигининг депозит ҳисоб рақамига қайтаради.

Мудофаа вазирлиги аризада кўрсатилган пул маблағлари Молия вазирлигидан Махсус ҳисоб рақамига келиб тушгандан сўнг уларни мансублигига кўра ҳарбий округнинг тегишли молия хизматига юборади.

Ҳарбий округнинг молия хизмати, Мудофаа вазирлигидан Махсус ҳисоб рақамига пул маблағлари келиб тушгандан сўнг, уларни мансублигига кўра тегишли мудофаа ишлари бошқармасига юборади.

Мудофаа ишлари бошқармаси, ҳарбий округнинг молия хизматидан Махсус ҳисоб рақамига пул маблағлари келиб тушгандан сўнг, уларни мансублигига кўра тегишли мудофаа ишлари бўлимига юборади.

Мудофаа ишлари бўлими, мудофаа ишлари бошқармасидан Махсус ҳисоб рақамига пул маблағлари келиб тушгандан сўнг уч кун муддатда:

ариза берган шахсга пул маблағларини нақд пулда тўлайди ёки (ариза берувчининг розилиги билан) пластик карточкага ўтказиб беради - пул бадаллари нақд пулда тўланган тақдирда;

пул маблағларини ариза берган шахснинг ҳисоб рақамига ўтказади - пул бадаллари Махсус ҳисоб рақамига жисмоний (юридик) шахслар томонидан ўтказилган тақдирда.

Мудофаа ишлари бўлими, уч иш куни мобайнида, квитанциянинг (тулов топшириқномасининг) рақами ва санасини кўрсатган ҳолда пул бадалларининг ариза берган шахсга тўланганлиги (ўтказилганлиги) ҳақида белгиланган тартибда мудофаа ишлари бошқармасига хабар қилади ҳамда ҳисоб маълумотларига тегишли ўзгартиришлар киритади.

Махсус ҳисоб рақамига пул маблағларини янглишиб ўтказган жисмоний (юридик) шахс, ўтказилган пул маблағлари тўғрисидаги квитанцияни (тўлов топшириқномасини) илова қилган ҳолда, янглишиб ўтказган пул маблағларини қайтариш ҳақида (тўланган пул суммасини кўрсатиб) тегишли мудофаа ишлари бўлими бошлиғи номига ариза беради;

Мудофаа ишлари бўлими янглишиб ўтказилган пул маблағларини қайтариш ҳақида берилган аризани кўриб чиқади ва аризада кўрсатилган пул суммасини ҳисоб маълумотлари билан таққослаб кўради (аризада кўрсатилган пул суммаси билан ҳисоб маълумотларининг ўртасида тафовут мавжуд бўлган ҳолларда мудофаа ишлари бўлими аниқланган тафовут ҳақида ариза берган шахсга хабар қилади).

Мудофаа ишлари бўлими, аризада кўрсатилган пул суммасини таққослаб кўргандан сўнг, уч иш куни мобайнида мудофаа ишлари бошқармасига тақдим этилган ҳужжатларни юборади.

Мудофаа ишлари бошқармаси, мудофаа ишлари бўлими томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиб, уч иш куни мобайнида янглишиб ўтказилган пул маблағларини қайтариш тўғрисидаги илтимосномани Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигига юборади.

Мудофаа вазирлиги, мудофаа ишлари бошқармаси томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиб, уч иш куни мобайнида Молия вазирлигига транзит ҳисоб рақамига янглишиб ўтказилган пул маблағларини қайтариш ҳақида хат юборади.

Молия вазирлиги, Мудофаа вазирлиги тақдим этган ҳужжатларни кўриб чиқиб, уч кун мобайнида аризада кўрсатилган пул суммасини, тўлов тақдимномасининг "Тўлов тафсилотлари" сатрида Мудофаа вазирлигидан юборилган хатнинг рақами ва санасини, пул маблағларини олувчи жисмоний шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исмини (ёки юридик шахснинг номини) кўрсатган ҳолда пул маблағларини транзит ҳисоб рақамига янглишиб ўтказилган Халқ банки тегишли филиалининг алоҳида махсус ҳисоб рақамига қайтаради.

Халқ банкининг тегишли филиали янглишиб ўтказилган пул маблағларини Молия вазирлигидан алоҳида махсус ҳисоб рақамига қабул қилиб:

пул маблағлари нақд пул билан тўланганда - уларни ариза берган шахсга нақд пул маблағлари билан тўлайди ёки (ариза берган шахснинг розилиги билан) пластик карточкасига ўтказади;

пул маблағи жисмоний (юридик) шахслар томонидан ўтказилганда - пул маблағларини ариза берган шахснинг банкдаги ҳисоб рақамига ўтказади."

Сафарбарлик чақируви резервида хизматни ўтаётган фуқаролар доимий яшаш учун чет элга кетган тақдирда, фақат махсус ҳисоб рақамига пул бадалининг тўлиқ суммаси тўлангандан кейин ҳарбий ҳисобдан чиқариладилар.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига хизматга олинган, харбий-ҳисобга олиш бўйича турдош мутахассисликка эга бўлган, махсус ҳисоб рақамига пул бадалини тўлиқ хажмда тўлаган ва ойлик йиғинлардан ўтган шахслар контракт бўйича ҳарбий хизматга ихтиёрий тартибда қабул қилиниши, шунингдек Мудофаа вазирлигининг сержантлар тайёрлаш мактабига ўқишга юборилиши мумкин.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига олинган шахс томонидан пул бадали тўлиқ ҳажмда тўланмаган ёки унинг бир қисми тўланмаган тақдирда, шартнома шартларига мувофиқ, тўланмаган сумма (муддатида тўланмаган қисми) фуқародан суд тартибида ундириб олинади.

Шартнома тузишдан бош тортилган тақдирда махсус ҳисоб рақамига тўланиши керак бўлган пул бадаллари қонун ҳужжатларига мувофиқ ундирилади.

"Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида"ги Қонунни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сафарбарлик чақируви резервидаги хизматини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорини бажариш юзасидан чақирилувчилар билан Мудофаа вазирлиги ўртасида келишмовчиликлар пайдо бўлган тақдирда, бундай келишмовчиликлар қонунга мувофиқ суд тартибида кўриб чиқилади ва ҳал этилади. 

Фуқароларни сафарбарлик чақируви резерви хизматига ўтказишни амалга ошириш.

Чақирилувчиларни ўрганиш ва уларни СЧР хизматига танлаб олиш Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари вазирлик Бош штаби бошлиғининг 2013 йил 30 августдаги 103- сонли "Ўзбекистон Республикаси фуқароларни сафарбарлик чақируви резерви хизматига саралаш ишларини ташкил этиш тўғрисидаги"ги буйруғи талаблари асосида амалга оширилади.

Ҳар йили ҳарбий округ штаби Ташкилий-сафарбарлик бошқармаси томонидан 10 сентябрга қадар мудофаа ишлари бошқармаси ва бўлимлари бошлиқлари чақирув ва СЧР бўлинмалари ҳамда чақирувга даҳлдор бўлган мансабдор шахслар билан ўрганиш ишларини ташкил этиш, меъёрий ҳужжатларни юритиш, СЧР хизматига олинадиган фуқаролар билан тушунтириш ишларини олиб бориш, уларни оилавий ва моддий шароитларини ўрганиш давлат ҳокимиятининг маҳаллий органлари, фуқаролар йиғинлари, суд, бандликка кўмаклашувчи марказлар, корхона ва ташкилотлар билан ишлаш тартиблари бўйича ўқув-методик йиғинлар ташкил этилади, йиғин якунида ўтказилган мавзулар бўйича синов ўтказилади.

СЧР хизматига олиш учун чақирилувчиларни ўрганиш ишларини сифатли ўтказиш мақсадида мудофаа ишлари бўлимларида ўрганиш иш режалари ишлаб чиқилади.

Ўрганиш ишлари жараёнида мудофаа ишлари бўлимларида мавжуд картотекалардаги барча чақирув ёшидаги фуқароларнинг 100 фоиз ўрганилиши фуқароларни СЧР хизматига олиш режасини сифатли бажарилишини таъминлайди.

Ўрганиш ишларида жойлардаги махалла фуқаролар йиғини раислари ва фаолларининг бевосита иштироки таъминлансин, фуқароларни СЧР хизматига олишда махалла фуқаролари йиғинлари раисларининг уларнинг оилавий-моддий шароитлари хақидаги хулосалари инобатга олинган холда амалга оширилади.

Ўрганиш натижалари ҳар бир чақирилувчи учун алоҳида юритилган ўрганиш варақаларида (8-шакл) акс эттирилади, мазкур варақаларда чақирилувчиларнинг оилавий-моддий шароити, аҳлоқий-руҳий холати тўғрисидаги маҳалла фуқаролари йиғини раисининг хулосаси қайд этилади.

СЧР хизматига олиш учун танлаб олинган чақирилувчиларнинг шахсий йиғмажилдларини сақлаш учун алоҳида картотека жорий этилади.

СЧР хизматига олиш учун танлаб олинган чақирилувчиларнинг хисобини юритиш учун алоҳида журнал юритилади ва мазкур журналда СЧР хизматига танлаб олинган ҳар бир чақирилувчи қайд этилади.

Ўтган чақирув даври учун СЧР хизматига белгиланган режа ва унга қўшимча равишда 25 фоиз резерв миқдоридаги фуқаролар СЧР хизматига олдиндан танлаб олинади ва ушбу жараён ҳар йили 5 январга қадар якунланиши лозим.

Ушбу СЧР хизматига олдиндан танлаб олинган фуқаролар билан ўрнатилган тартибдаги шартномалар февраль-март ойларида тузилади.

СЧР хизматига олдиндан танлаб олинган фуқароларнинг тиббий кўриги чақирилувчиларни олдиндан саралаб олиш даврида ташкил этиладиган тиббий комиссияларда ўтказилади, тиббий кўрик хулосалари алоҳида тиббий варақаларга қайд этилади ва чақирилувчиларнинг шахсий йиғма жилдларига тикилади. Фуқароларни СЧР хизматига тайинлаш тўғрисидагиги хулосалар фақат мудофаа ишлари бўлимлари бошлиқлари томонидан уларнинг ўрганиш варақаларига расмийлаштирилади.

Фуқароларни СЧР хизматига ўтказилганлиги тўғрисидаги якуний қарор чақирув комиссиясининг баённомалар китобига февраль-март ойларида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилади.

Мудофаа ишлари бўлими бошлиқлари чақирилувчиларни ўрганиш бўйича ўтказилган ишларнинг сифатли ва хаққоний амалга оширилганлигига шахсан жавобгардирлар.

Фуқароларни ўрганиш вақтида СЧР хизматига олдиндан танлаб олинган чақирилувчилар сони тўғрисидагиги маълумот ва номма-ном рўйхати мудофаа ишлари бўлимлари томонидан мудофаа ишлари бошқармасига ҳар ойнинг 25 санасига, мудофаа ишлари бошқармалари эса фақатгина танлаб олинган чақирилувчилар сони тўғрисидагиги маълумотни ҳарбий округ штаби Ташкилий-сафарбарлик бошқармасига хар ойнинг
27 санасига тақдим этади. Ҳарбий округ штаби Ташкилий-сафарбарлик бошқармаси Мудофаа вазирлиги Бош штаби Ташкилий-сафарбарлик бош бошқармасига хар ойнинг 30 санасига ўрнатилган тартибда такдим этади.


Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит